O projekcie

IDEA


Dzieci z Talentem to unikatowy projekt promocji oraz wsparcia talentów dzieci i młodzieży w internecie. Dzięki bezpłatnej, otwartej formule naszego projektu, dajemy szansę na zaprezentowanie i promowanie talentów każdego dziecka jak i zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Kolejnym aspektem, który wyróżnia stronę Dzieci z Talentem,  jest funkcja wsparcia finansowego rozwoju talentów dzieci. Misję pomocy realizujemy na zasadach biznesu - społecznego, czyli dostarczania obopólnych korzyści wszystkim stronom, angażującym się w projekt, dla nadrzędnego celu, którym jest promocja i wsparcie w rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży.  

Kontakt z nami

Biuro: biuro@dzieciztalentem.pl

Reklama: biuroreklamy@dzieciztalentem.pl

Kwestie techniczne: pawel@dzieciztalentem.pl

Realizacja Technix