O projekcie

IDEA


Dzieci z Talentem to unikatowy projekt społeczno - biznesowy, promujący oraz wsparający talenty dzieci i młodzieży w internecie. Dzięki bezpłatnej, otwartej formule naszego projektu, dajemy szansę na zaprezentowanie i promowanie talentów dzieci i młodzieży do 18 roku zycia. Kolejnym aspektem, który wyróżnia stronę Dzieci z Talentem,  jest funkcja wsparcia finansowego rozwoju talentów dzieci. Misję pomocy realizujemy na zasadach biznesu - społecznego, czyli dostarczania obopólnych korzyści wszystkim uczestrnikom projektu, dla realizacji nadrzędnego celu, którym jest promocja i wsparcie w rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży.  

Kontakt z nami

Obsługa strony : biuro@dzieciztalentem.pl

Kwestie techniczne : pawel@dzieciztalentem.pl

Realizacja Technix